Revision, redovisning och skatter

Att sköta bokföring/redovisningsarbete själv kräver mycket tid och kunskap av ett företag. Att den löpande bokföringen sköts enligt gällande regler gentemot såväl ägare som myndigheter och andra intressenter är viktigt. De flesta företagare saknar både tid och kunskap för att klara av det arbetet själva. Karlmarks revisionsbyrå erbjuder ditt företag erfarenhet, kompetens och resurser så att du kan fokusera på din verksamhet och få en riktig grund att ta ekonomiska beslut på.

Revision

Vi erbjuder revision - dels renodlade revisionsuppdrag och dels på egna kombinationsuppdrag. En revisionstjänst skall ge kunden ett mervärde utöver det lagstadgade kravet och revisionsberättelsen. Vi genomför alla uppdrag med engagemang och personligt bemötande.

Redovisning 

Inom redovisningsområdet kan vi erbjuda en helhetslösning med bokföring, lönehantering, bokslut, årsredovisning och deklaration. Våra redovisningskonsulter kvalitetsgranskas av vår branschorganisation FAR.

Skatter 

Vi hjälper till med deklarationer och skattekonsultationer för privatpersoner och bolag. Vid kvalificerade skattefrågor har vi goda kontakter med kompetenta och erfarna skatterådgivare.

Övriga tjänster 

Hos oss kan du även få kvalificerad hjälp i samband med förvärv, ägarförändringar, avveckling av bolag samt mycket mer.

Karlmarks revisionsbyrå AB 

Adress: Östermalmsgatan 91, 591 60 Motala, Telefon:0141-20 80 50, Telefax: 0141-539 90
E-post: info@karlmarksrevision.se

Auktoriserad redovisningskonsult