Medarbetare hos Karlmarks revisionsbyrå

Kjell Karlmark

Auktoriserad revisor

Telefon: 0141-20 80 50

E.post: kjell@karlmarksrevision.se

Per-Åke Einarsson

Auktoriserad redovisningskonsult

Telefon: 0141-23 55 61

E.post: perake@karlmarksrevision.se

Thérése Wallenhaf

Redovisningskonsult

Telefon: 0141-20 80 50

E.post: therese@karlmarksrevision.se

Ann-Christin Karlmark

Administration / redovisning

Telefon: 0141-23 55 63

E.post: annki@karlmarksrevision.se

Karlmarks revisionsbyrå AB 

Adress: Östermalmsgatan 91, 591 60 Motala, Telefon:0141-20 80 50, Telefax: 0141-539 90
E-post: info@karlmarksrevision.se

Auktoriserad redovisningskonsult